MMK’de işten atma ve taşeronlaştırma!

MMK Metalürji fabrikasında bazı bölümlerden 25 kadar işçi geriye dönük alacakları ve tazminatları verilerek işten atıldı.


MMK’de işten atma ve taşeronlaştırma!

Halil İMREK / Evrensel
Hatay

MESS üyesi olan MMK Metalürji’de, metal sözleşmesinin hemen ardından saldırılar başladı. Sözleşmenin ardından biraz rahat ederiz diye düşündüklerini anlatan işçiler, patronun boş durmadığını daha önce kadrolu işçilerin çalıştığı liman bölümünün taşeronlaştırıldığını, farklı bölümlerden 25 işçinin işten atıldığını söyledi. İşçiler fabrikada örgütlü Çelik-İş’in saldırılara ses çıkartmamasına tepki gösterdi. 

MMK Metalürji fabrikasında itfaiye ve çember bükme (Bobinlere çember atma) gibi bazı bölümlerden 25 kadar işçi geriye dönük alacakları ve tazminatları verilerek işten atıldı. İşten atan işçilere işe iade davası açmamaları durumunda, daha sonra çelikhane açıldığında tekrar işe alınacakları sözü verildi. Fabrikaya dava açan işçilerin ise işe alınmayacağı dile getirildi.

TAŞERONLAŞTIRMA 2014 SONUNDA BAŞLADI

‘Üretim daralması’ gerekçe gösterilerek 2014 yılı ocak ayında 145 işçi işten atılmıştı.

İşten çıkarılanlar ağırlıklı olarak idari kadroda çalışan beyaz yakalılardan oluşuyordu. Fabrikadaki taşeronlaştırma saldırısı da aynı yılın sonunda başlamıştı. O zamana kadar fabrikanın güvenlik birimlerinde çalışanlar dahi kadroluydu. Çayhaneden, güvenliğe, revirden paketlemeye, limandan, haddehaneye kadar pek çok bölüm taşeronlaştırıldı. Taşeronlaştırma ile birlikte işten atmalar yaşanmış, atılan işçilere taşeron olarak çalışma dayatılmış, bunu kabul eden işçilere yeni sözleşme imzalatılmıştı. O dönem liman bölümünde çok az bir kısımda taşeronlaştırma yapılmıştı. Vinç operatörleri ve bazı işçiler taşerona devredilmemişti. MESS grup sözleşmesinin ardından ise limanın özelleştirilmesi tamamlanıyor. 

LİMAN EN ÇOK KÂR EDEN BÖLÜM

MMK Metalürji’nin liman bölümü fabrikanın en çok kâr eden bölümü. MMK dışında başka fabrikalara da hizmet veren limanda ayda 700 bin tondan fazla yük inip kalkıyor. Liman bölümünde yaklaşık 200 işçi çalışıyor ve işçiler fabrikada yetkili olan Çelik-İş Sendikasına üye. MESS Grup sözleşmeleri tıkandığı dönemde işçiler, olası bir grevde fabrikanın liman bölümünün de duracağını belirtiyorlardı. Patronun sözleşme sonrası yaptığı ilk iş de limanın taşeronlaştırmasını tamamlamak oldu.